Akcija "Svjetlo za Jakova"

Akcija "Svjetlo za Jakova"

"SVJETLO ZA JAKOVA"!

 

Na osamnaestu godišnjicu, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrić, u četvrtak 14. prosinca 2018. godine djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor pridružili su se akciji  „Svjetlo za Jakova“ u spomen na pokojnog kolegu kojeg je usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra. kako bi se ukazalo na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu, te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

 

„Počivao u miru!“

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor

O CENTRU

 

Centar svoju djelatnost obavlja kroz 3 odjela:

  • Prijemni ured
  • Odjel za odrasle osobe, stručne cjeline skrbništva i materijalnih davanja
  • Odjel za djecu, mlade i obitelj

PRIJEMNI URED

Prijemni ured obavlja poslove prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i utvrđivanja potreba i resursa korisnika. Prijemni ured obavlja inicijalnu procjenu potreba korisnika i poslove po zaprimljenim zahtjevima za ostvarivanje spomenutih prava i usluga, te izdaje uvjerenja o činjenicama temeljem službene evidencije.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.


ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, rad s korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, pružanje usluge skrbi za odrasle osobe izvan vlastite obitelji te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Radi se s beskućnicima, odnosno upućuje ih se u prenoćišta i pučke blagovaonice. Postupa se po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji te se obavljaju poslovi vezani uz zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje su na liječenju u psihijatrijskim bolnicama, kao i poslovi vezani uz zaštitu osoba lišenih slobode, odnosno onih osoba koje su na izdržavanju zatvorskih kazni.

Stručna cjelina za novčane naknade nadležna je za rad s korisnicima zajamčene minimalne naknade, te za ostvarivanje svih prava i socijalnih usluga sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, a koje korisnici zatraže.


ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Odjel za djecu, mlade i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, te djecom i mladima s problemima ovisnosti.

Stručni radnici osiguravaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s malodobnom djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i, po potrebi, izricanje mjera obiteljsko - pravne i kazneno - pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.

Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/majčinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.


RADNO VRIJEME ZA PRIJEM KORISNIKA

Ponedjeljak i petak od 8-11 i 12-15 sati

Srijeda od 8 do 11 sati

Pauza od 11:30 do 12:00 sati